Company Logo

Chat

""Medierea in familie" "

Iată principalele avantaje ale medierii raportate la soluţionarea litigiilor de familie .

  1. Caracterul facultativ. Medierea este benevolă şi nu poate fi impusă sau obligatorie. Soţii pot recurge la mediere sau o pot evita. Însăşi apelarea sau acceptarea medierii poate fi percepută ca o acceptare tacită a acesteia, disponibilitatea de a negocia.
  2. Egalitatea părţilor. În procesul medierii părţile sunt egale şi nu pot fi tratate diferenţiat în temeiul diverselor condiţii şi cauze a conflictului, statutului social, etc.
  3. Profesionalismul mediatorului. Mediatorul este o persoană special pregătită, capabilă să asigure un cadru adecvat al negocierii, fiind un intermediar neutru apt de a ajuta la depăşirea obstacolelor în comunicare, asista părţile, orienta spre găsirea unor soluţii reciproc avantajoase întru depăşirea conflictului.
  4. Imparţialitatea, independenţa şi caracterul neutru al mediatorului.  Mediatorul nu Mediatorul nu este părtinitor şi nu poate avantaja una dintre părţi în temeiul diverşilor factori cum ar fi compătimirea, solidaritatea, etc. Rolul mediatorului este de a asigura un cadrul efectiv de colaborare între părţi spre atingerea unui compromis reciproc convenabil pentru acestea fiind neutru faţă de rezultatele medierii. Mediatorul nu impune acceptarea anumitor soluţii, părţile avînd totala libertate în a se pronunţa pro sau contra variantei negociate. Totodată,  mediatorul va ţine cont de interesul superior al copilului, ca un principiu unanim recunoscut în dreptul familiei. Ca garanţii părţile dispun de dreptul de a alege în comun sau individual mediatorul sau mediatori, în vederea desfăşurării procesului de mediere. De asemenea părţile pot în orice moment renunţa la serviciile mediatorului ales şi contacta serviciile altui mediator.  
  5. Medierea este confidenţială. Mediatorul nu poate divulga date ce-i devin cunoscute în cadrul desfăşurării medierii, cu anumite excepţii, strict stabilite în lege. Astfel părţile pot liber discuta aspecte ce ţin de viaţa privată, intimă de familie.
  6. Medierea este comodă deoarece permite stabilirea locului, timpului  şi duratei şedinţei de  mediere, deciderea continuării ori renunţării la mediere. Toate aceste particularităţii conferă medierii un caracter inedit, particular. Recurgerea la mediere nu poate înrăutăţi situaţia părţilor. Lipsa unui compromis nu poate fi tratată ca un total eşec al medierii, mai ales în cazul dacă părţile au putut comunica efectiv şi au încercat conştient să depăşească situaţia conflictuala. Posibil spiritul de colaborare instaurat între părţi va permite soluţionarea mai rapidă a cauzei în instanţa de judecată, menţinerea unor relaţii normale, netensionate pe viitor, etc.

.

Parteneri


Consiliul de Mediere


APMR


Cine este online

Avem 10 vizitatori și niciun membru online