roit

Deşi medierea şi profesia de mediator sunt apărute în România din anul 2006, în prezent, în Parlamentul României se dezbat modificări ale Legii 192/2006, care impun medierea ca o obligaţie a părţilor implicate în litigii de natură juridică.

Dincolo de obligativitate, medierea este şi o necesitate.

Medierea se adresează oricărui tip de conflict care poate fi soluţionat prin această modalitate alternativă de dezamorsare a conflictului.

La nivel mondial o mare parte a litigiilor din domeniul comercial sunt rezolvate prin intermediul medierii şi acest lucru nu este deloc întâmplător din următoarele motive:

Contactaţi-ne

Harta Contact

Birou de Mediator Nuțu Anghelina ©2021 . All Rights Reserved.

Search