roit

Medierea în comercial

Deşi medierea şi profesia de mediator sunt apărute în România din anul 2006, în prezent, în Parlamentul României se dezbat modificări ale Legii 192/2006, care impun medierea ca o obligaţie a părţilor implicate în litigii de natură juridică.

Dincolo de obligativitate, medierea este şi o necesitate.

Medierea se adresează oricărui tip de conflict care poate fi soluţionat prin această modalitate alternativă de dezamorsare a conflictului.

La nivel mondial o mare parte a litigiilor din domeniul comercial sunt rezolvate prin intermediul medierii şi acest lucru nu este deloc întâmplător din următoarele motive:

Negocierea - medierea este ca modalitate de manifestare o negociere. Mediul de afaceri este obişnuit cu negocierile la diferite nivele, iar medierea este de fapt o negociere coordonată şi asistată de un terţ fără putere de decizie dar care poate aduce părţile la masa tratativelor şi mediatorul poate acţiona ca punte de comunicare între părţi ajutându-le sa găsească o soluţie de tip win - win.

Economic – din punct de vedere economic negocierea este mult mai viabilă. Paradoxal, cu cât este mai mare miza medierii este mai mare cu atât şansele de soluţionare a divergenţelor creşte. Explicaţia este simplă: cu cât este mai mare valoarea mizei (ex. o sumă foarte mare de bani) cu atât taxele judiciare sunt mai mari, dar acest lucru nu asigură câştigarea cauzei în instanţă. Pe lângă aceste costuri nu sunt de neglijat nici onorariile avocaţilor şi a experţilor angrenaţi în proces mai ales dacă există mai multe grade de jurisdicţie sau procesul are o durată mare ca timp. Comparativ, medierea de cele mai multe ori are costuri substanţial reduse, iar în unele cazuri poate aduce chiar recuperarea taxei de timbru (dacă aceasta a fost plătită anterior medierii) în cazul în care se ajunge la o înţelegere în urma medierii.

Timpul - aşa cum am menţionat la punctul anterior, deseori procesele comerciale au o durată mare ca timp, lucru care nu este valabil în cazul medierii. Şedinţele de mediere de obicei sunt informale şi se desfăşoară în perioada de timp convenabilă pentru părţile implicate.

Confidenţialitatea – şedinţele de mediere sunt confidenţiale, spre deosebire de procesele comerciale care sunt publice. Acest lucru este un avantaj foarte mare, deoarece datorită confidenţialităţii nu se produce nici un prejudiciu de imagine părţilor participante. Datorită acestui lucru exită posibilitatea ca relaţiile comerciale dintre părţile implicate, relaţii greu de construit, să nu se deterioreze.

Oportunităţi – Pe lângă dezamorsarea conflictului prin mediere, datorită păstrării relaţiilor comerciale şi datorită stabilirii unor relaţii bazate pe încredere şi respect reciproc, pot să apară noi oportunităţi de afaceri, datorită stabilirii unor principii clare, distribuţiei responsabilităţilor şi a unor obiective comune viitoare.

Controlul – în orice moment părţile deţin controlul. O instanţă de judecată tratează un litigiu numai prin prisma documentelor implicate, fără a avea în vedere contextul general, care de obicei este destul de complex. Există posibilitatea desemnării unor terţi ca administratori sau lichidatori judiciari, iar prin aceasta se pierde practic controlului propriei afaceri. Prin mediere acest control poate fi păstrat. De asemenea pot fi păstrate piaţa de desfacere, relaţiile comerciale dintre părţi, furnizorii, partenerii de afaceri, toate acestea fiind resurse foarte importante pentru o afacere.

Medierea comercială este mult mai puţin stresantă şi costisitoare decât abordarea căii litigioase, care este calea tradiţională de soluţionare a conflictelor dintre companiile româneşti. Conflictele comerciale sunt numeroase în Romania, în acest sens fiind înfiinţate de către instanţe complete de judecată specializate de drept comercial (secţiile comerciale).

Contactaţi-ne

Harta Contact

Birou de Mediator Nuțu Anghelina ©2021 . All Rights Reserved.

Search