roit

Medierea în familie

Iată principalele avantaje ale medierii, raportate la soluţionarea litigiilor de familie .

Caracterul facultativ. Medierea este benevolă şi nu poate fi impusă sau obligatorie.

Soţii pot recurge la mediere sau o pot evita. Însăşi apelarea sau acceptarea medierii poate fi percepută ca o acceptare tacită a acesteia, disponibilitatea de a negocia.

Egalitatea părţilor. În procesul medierii părţile sunt egale şi nu pot fi tratate diferenţiat în temeiul diverselor condiţii şi cauze a conflictului, statutului social, etc.

Profesionalismul mediatorului. Mediatorul este o persoană special pregătită, capabilă să asigure un cadru adecvat al negocierii, fiind un intermediar neutru apt de a ajuta la depăşirea obstacolelor în comunicare, asista părţile, orienta spre găsirea unor soluţii reciproc avantajoase întru depăşirea conflictului.

Imparţialitatea, independenţa şi caracterul neutru al mediatorului.

Mediatorul nu este părtinitor şi nu poate avantaja una dintre părţi în temeiul diverşilor factori cum ar fi compătimirea, solidaritatea, etc.

Rolul mediatorului este de a asigura un cadrul efectiv de colaborare între părţi spre atingerea unui compromis reciproc convenabil, fiind neutru faţă de rezultatele medierii.

Mediatorul nu impune acceptarea anumitor soluţii, părţile având totală libertate în a se pronunţa, pro sau contra variantei negociate.

Totodată,  mediatorul va ţine cont de interesul superior al copilului, ca un principiu unanim recunoscut în dreptul familiei.

Ca garanţii, părţile dispun de dreptul de a alege în comun, sau individual, mediatorul sau mediatorii.

De asemenea părţile pot în orice moment renunţa la serviciile mediatorului ales şi pot contacta serviciile altui mediator.

Medierea este confidenţială. Mediatorul nu poate divulga date ce-i devin cunoscute în cadrul desfăşurării medierii, cu anumite excepţii, strict stabilite în lege. Astfel părţile pot liber discuta aspecte ce ţin de viaţa privată, intimă de familie.

Medierea este comodă deoarece permite stabilirea locului, timpului şi duratei şedinţei de  mediere, deciderea continuării ori renunţării la mediere. Toate aceste particularităţii conferă medierii un caracter inedit, particular.

Recurgerea la mediere nu poate înrăutăţi situaţia părţilor. Lipsa unui compromis nu poate fi tratată ca un total eşec al medierii, mai ales în cazul în care părţile au putut comunica efectiv şi au încercat conştient să depăşească situaţia conflictuala. Este posibil ca spiritul de colaborare instaurat între părţi să permită soluţionarea mai rapidă a cauzei în instanţa de judecată, menţinerea unor relaţii normale, netensionate pe viitor, etc.

Contactaţi-ne

Harta Contact

Birou de Mediator Nuțu Anghelina ©2021 . All Rights Reserved.

Search